Historie van CV De Peelpluimen

1959

Er zitten verschillende mensen in het café van Theo Peters. In de omringende dorpen worden overal carnavalsverenigingen opgericht, en deze mensen die 's zondags altijd een kaartje leggen, vinden dat dat in Helenaveen ook moet kunnen. Bij het nodige gerstenat komen de verhalen los en worden er plannen gemaakt. Er moet natuurlijk ook een bestuur komen. Jan van de Cammen heeft het grootste woord, dus wordt hij benoemd tot voorzitter. Jan Sonnemans, Harrie Janssen, de kastelein Theo Peters, Antoon van Lieshout, Jacob Feijtel, Sjaak van der Zwaan, Grad Boeyen en Harrie van Grunsven worden erbij betrokken. Eerst hebben ze natuurlijk geld nodig. Er worden raamaffiches gemaakt, waar cafés en bedrijven hun advertenties op kunnen zetten. Deze worden in de omringende dorpen verkocht en brengen zo geld in 't laatje. Ook gaan ze het dorp rond met de collectebus. Er moet een raad van 11 komen en verschillende mensen worden aan hun jas getrokken. Een Raad van Elf wordt gesamengesteld en bestaat uit Wim van Grunsven, Henk Janssen, Piet Arts, Jan Hermans, Toon van de Leensel, Grad Janssen, Harrie Wijnands, Grad Boeyen, Jan Joosten, Antoon van Lieshout en Jacob Feijtel. In het begin dragen de heren raadsleden gele sjerpen, maar al gauw wordt besloten dat er echte capes moeten komen. In Blerick wordt rode stof gekocht en de vrouwen van de bestuursleden maken de capes. De steken worden tweedehands gekocht en ook medailles worden aangeschaft. Dora Boeyen bedenkt de naam voor de nieuwe vereniging: de Peelpluimen.

 

1961

De eerste prins van het Peelpluimenrijk wordt Prins Jan I (Jan van Teeffelen) en tijdens het Carnaval is zelfs de burgemeester aanwezig. Hij krijgt door Jeanne Janssen en door Jos en Marjo Boeyen een krentenmik aangeboden. Dit gebeurt op maandagmiddag in de Residentie, waar dan de bejaardenmiddag plaatsvindt. Prins Jan I wordt met raad en daad bijgestaan door Vorst Jan (van de Cammen).

Over deze beginjaren is niet zoveel bekend. We weten wel dat het Prinsenbal in januari werd gehouden en met Carnaval kregen de kinderen op school een zak snoep aangeboden door de Carnavalsvereniging. 

 

1962

De tweede carnavalsprins uit het Peelpluimenrijk wordt aangekondigd door Vorst Gerardus I (Gerrit Vermeulen). Uit een ernorme uiteenbarstende tomaat treedt prins Jan de Tweede (Jan Joosten uit de Wilhelminastraat) tevoorschijn. 

 

Het carnavalsprogramma ziet er als volgt uit:

Zondag: optocht en als afsluiting een voetbalwedstrijd tussen de Raad van Elf en de Vrijwillige Brandweer van Helenaveen. 's Avonds vanaf 17.00 uur is er een gekostumeerd bal in het parochiehuis.

Maandag: ontspanningsmiddag voor alle bejaarde Peelpluimen in de residentie "in d'n Ouwe Peel". 's Avonds vanaf 18.00 uur een speciaal gehuwden bal.

Dinsdag: 's Middags om 14.30 uur is de verklede jeugdoptocht, waarna traktatie in het parochiehuis. 's Avonds vanaf 18.00 uur is het groot afscheidsbal in het parochiehuis.

 

De carnavalsschlager der Peelpluimen uit 1962 gaat als volgt:

(tekst en muziek van enkele Peelpluimen)

 

Oh, schat wa bende toch weer lief

Gij bent nog steeds mijn hartedief

Samen goan wij noar het bal

Want 't is weer carnaval

 

Oh, schat wa bende toch weer lief

Doe nie zo ernstig asteblieft

Want we maken samen reuselol

En doe de gleskes nog is vol

 

1963

In 1963 liggen er turven en een robot op het toneel van het parochiehuis. Het verhaal gaat rond dat zeven paarden de macabere robot uit de Peel getrokken hebben. Uit de robot verschijnt de nieuwe Prins Carnaval van Helenaveen, Toon d'n Uurste (Toon van de Leensel).

 

1964

Dit seizoen regeert prins Cor I (Cor Sonnemans) over het Peelpluimenrijk. Onder oorverdovend applaus komt hij uit een doos tevoorschijn. Prins Cor (in het dagelijks leven keurmeester in dienst van tuinbouwvereniging Helenaveen) is "tweemaal geridderd als ritmeester van de vliegende en slippende Avaros. Opperheer en meester van de Boksloot tot aan de Sevenumse Peel. Kiend in hoes bie Lei en Ann. Bolleboos in kwaliteiten van groenten en fruit. Grootsleutelbosbezitter en Blazer der Baspartijen". Zijn lijfspreuk wordt: "Veel lol en plezier, met een glaasje bier".

 

1965

Verkleed als Jan Soldaat stapt de nieuwe prins het podium op. Na ontmaskering blijkt het Martien van Grunsven te zijn. Tijdens zijn regeerperiode is prins Martien I in militaire dienst. De prins wordt bijgestaan door Vorst Cor (Sonnemans). 

 

1966

In 1966 hanteert prins Joep I (Joep Krekels) de lijfspreuk: "Laoten we allemaol samenspannen, dan komt het dit jaar en in de toekomst in kruiken en kannen". Hij wordt bijgestaan door Vorst Theo (Bakker) en komt achter op een brommer het parochiehuis binnen, onder het motto "glaasje op, laat je rijden". Na zijn ambtperiode wordt prins Joep door de voorzitter afgezet als Prins en meteen benoemd tot Vorst der Peelpluimen. 

 

1967

Dit is een gedenkwaardig carnavalsseizoen.

Er zijn 2 versies van het verhaal van de bok. Er is dit jaar vanuit het dorp geen belangstelling voor functies in de Raad van Elf en het Prinsschap. En er is geen zaal beschikbaar om feest in te vieren, omdat het oude parochiehuis afgebroken wordt voor het nieuwe gemeenschapshuis. In ieder geval vindt men dat men een bok geschoten heeft met deze situatie. 

 

1968

Onder voorzitterschap van Harrie Gebbink staat er eind 1967 weer een volledig Raad van Elf. Tijdens het Prinsenbal komt uit een monsterachtig figuur Prins Henk I (Henk Koopmans) te voorschijn. Hij wordt geïnstalleerd door Vorst Joep. Na zijn regeerperiode wordt prins Henk (van beroep postbesteller) ingepakt in een reuze postpakket en geadresseerd aan de Helenavaart verzonden.

In deze periode wordt ook de blaaskapel opgericht, die later De Wilona Muzikanten zou gaan heten. 

 

1969

In het fonkelnieuwe gemeenschapshuis De Gouden helm is een Apollo-raket geland. Na het nodige sleutelwerk komt verkleed als astronaut, Prins Bertus I (Bertus Zijpveld) te voorschijn. 

 

1970

In het kader van "Helenaveen Tuinbouwcentrum" wordt de nieuwe prins in een grote krat, staande op een steekwagen, aangevoerd. Nadat het gevaarte op het podium is gehesen en door Vorst Joep voorzichtig ontmanteld is, komt Prins Nico I (Krekels) te voorschijn.

 

1971

Op het podium van het gemeenschapshuis staat een grote kist opgesteld, geheel omgeven met smelen, berkenboompjes en natuurlijk peelpluimen. Na een inleidende speech van Vorst Jan (Krekels), wordt door enkele leden van de Raad van Elf Prins Theo I (Theo Peeters) uit zijn benarde positie bevrijd. Na zijn ambtsperiode moet er nog een pseudo-chirurg aan te pas komen, die een operatie verricht, waarna ex-prins Theo op een brancard afgevoerd wordt.

 

1972

Geheel in het teken van zijn beroep (weg- en waterbouwkundig hoofduitvoerder) wordt de nieuwe prins, kompleet met een kruiwagen zand, op het podium gedeponeerd. Na ontmaskering komt Prins Cor II (Cor van Grunsven) te voorschijn.

Tijdens een bezoek van de Peelpluimen aan Kronenberg is er ook een Duitse carnavalsvereniging aanwezig. Daarom past Prins Cor zich aan en houdt een redevoering in het Duits, met een Peels accent voor de aanwezigen. Vorst Jan is tijdens de Carnavalsdagen wegens familieomstandigheden verhinderd en wordt vervangen door Toon Vervuurt. Aan het eind van zijn regeerperiode wordt ex-prins Cor benoemd tot Vorst der Peelpluimen.

 

1973

Jan van Teeffelen (van beroep chauffeur op een vrachtwagen voor varkenstransport ) komt compleet met overall, laarzen en een varkenskop over zijn hoofd het podium op. Hij wordt door Vorst Cor geïnstalleerd als Prins Jan III van de Peelpluimen. Aan het einde van zijn regeerperiode wordt hij uit zijn functie ontheven en op een brancard, gewikkeld in een laken en goed vastgebonden, naar zijn zeemansgraf gedragen.

 

1974

In de persoon van Prins Jan IV hebben de Peelpluimen hun nieuwe prins carnaval. De keuze is dit jaar gevallen op de 23-jarige Jan Krekels. De prinsonthulling staat in het teken van de heersende energiecrisis. Vermomd als welgesteld Arabier komt op een gegeven moment, omringd door een schare beeldschone haremdames, de nieuwe prins de Gouden Helm binnenwandelen. In het gevolg wordt ook een olievat meegedragen. De kersverse Prins wordt voorgesteld aan het publiek door Vorst Leo (Arts), die in november 1973 deze taak overgenomen had van Cor van Grunsven.In 1974 krijgt de vereniging ook nieuwe kleding; blauwe capes deze keer. En weer spelen de dames een rol bij het maakwerk. In deze jaren begint de vereniging met het organiseren van zittingsavonden. Deze worden in het begin voor het grootste deel gevuld met optredens van buitendorpse artiesten. 

 

1975

Onder hevig sirenegeloei komt op een kindertrapwagentje een politieman het gemeenschapshuis binnenrijden. Hij wordt aan het publiek voorgesteld als Hermaantje, een van de agenten van het Deurnese politiekorps. Hij komt de naleving van de nieuwe alcoholwet controleren. Op het podium zitten aan een bar drie vermomde mannen en zij moeten om de beurt in het "zakje" blazen. Twee zakjes slaan groen uit; het derde zakje verkleurt niet. Uit de drie kandidaten blijkt Prins Johan I (Johan Lagarde, groentekweker van beroep) de meest nuchtere te zijn. De eerste daad van Prins Johan was de benoeming van Wim van Grunsven tot Erelid. Er wordt echter getwijfeld aan de uitslag van de alcoholtest tijdens het prinsenbal. Na zijn regeerperiode wordt ex-prins Johan namelijk onmiddellijk in de boeien geslagen.

 

1976

In 1976 wordt voor het eerst de Prins gekozen door de bevolking van het Peelpluimenrijk. Bij de middenstand van Helenaveen worden stembussen geplaatst, zodat iedere Peelpluim zijn stem kan uitbrengen. Zeer toepasselijk komt Prins Hans I (Hans Wijnen) dan ook letterlijk uit de stembus te voorschijn. 

 

1977

Na veel glasgerinkel komt uit een tuinderskas de tuinder Jo van der Werf te voorschijn en hij word uitgeroepen tot Prins Jo I.

Bij de jongerensoos, die in die tijd om de 14 dagen draait, wordt ook elk jaar een Prins en Prinses gekozen. Ook zij vieren op hun manier carnaval en houden een uitwisseling met andere sozen uit de regio. 

 

1978

In 1978 gaat Prins Kees I (Kees van Teeffelen) als eerste Helenaveense Prins naar Deurne, om daar officieel de sleutel van het Peelpluimenrijk overhandigd te krijgen door burgemeester Van Genabeek. Zo krijgen de Peelpluimen ook hun eerste vaandel, want elke Carnavalsvereniging heeft tijdens de sleuteloverdracht op het gemeentehuis zijn eigen vaandel hangen. Dus moet er nog heel snel een vaandel gemaakt worden. Prins Kees I, die met zijn ouders in een bejaardenwoning woont, is de eerste Helenaveense Prins wiens voordeur met een boog wordt versierd. De receptie, die voorheen op Carnavalszondag in de Residentie werd gehouden, verhuist in deze tijd wegens plaatsgebrek naar gemeenschapshuis De Gouden Helm. 

 

1979

Geheel toepasselijk gelet op zijn beroep, komt Hans Maas als bloemenkoopman te voorschijn met een rijdende kraam vol bloemen en planten. Na ontmaskering wordt hij geïnstalleerd door Vorst Leo als Prins Hans II. Hij is de eerste Prins van het Peelpluimenrijk die geen alcohol lust! Na carnaval 1979 zijn er heel weinig leden over. Tijdens de kerstdagen benadert Vorst Leo diverse mensen om de vereniging nieuw leven in te blazen. Na een zeer druk bezochte en bewogen vergadering verandert de samenstelling van de Raad van Elf drastisch en ook vindt er een bestuurswisseling plaats. 

 

1980

Uit een biervat komt Prins Kees II (Kees van Grunsven) te voorschijn. In dit jaar wordt voor de eerste keer op zaterdagavond een bezoek gebracht aan Manege "De Lage Brug". Het doel van dit bezoek is de springvaardigheid van de Prins te testen.

 

1981

Uit een aantal opgestapelde kisten komt boomkweker Rien Erkelens te voorschijn. Dat Prins Rien I zich laat kisten blijkt uit de bordjes met sterke teksten die hij boven de kisten uitsteekt.

Op dinsdag 3 maart 1981 trekt er voor het eerst een volledige carnavalsoptocht door het centrum van Helenaveen. Maar liefst 32 wagens en groepen doen mee aan de optocht, die wordt gadegeslagen door vele toeschouwers, waarvan velen uit omringende dorpen afkomstig zijn. Prins Rien I is dus ook de eerste Prins die op een prinsenwagen door het Peelpluimenrijk getrokken is. Jan Philipsen wordt de nieuwe voorzitter van de carnavalsvereniging en Tillie Peters, uitbaatster van de Residentie, wordt benoemd tot Erelid. Op 20, 21 en 22 november 1981 wordt het 22-jarig bestaan op grootse wijze gevierd. Op vrijdag wordt er een receptie gehouden, op zaterdag is er een optreden van Peter Koelewijn and The Rockets en op zondag wordt er een grote reünie gehouden. 

 

1982

De 38-jarige transportondernemer Wim Bakker wordt uitgeroepen tot Prins Wim I van het Peelpluimenrijk. De Zittingsavonden worden geleidelijk aan steeds meer een Peels gebeuren. Omstreeks 1982 is door Piet Geurts van Kessel de buutton gemaakt, die nog steeds in gebruik is. Ook de bierbak waarachter de Prins met zijn gevolg plaats neemt tijdens de Zittingsavond is in deze tijd gemaakt door Leo Arts. De versieringen hierop zijn van de hand van Henk Schulte. Het was ook het eerste jaar van Showdansgroep Poertwa uit Liessel op de zittingsavond. Het zou een jaarlijks terugkerende traditie worden. Waren de kindermiddagen voorheen gevuld met hossen, het optreden van een clown of het draaien van een film, in deze jaren werden de kindermiddagen gevuld met optredens van de Peelse kinderen uit alle leeftijdsgroepen. Voorheen werd er op Carnavalsmaandag een middag georganiseerd voor de bejaarden in de Residentie. In deze tijd verandert dit. Er komt een speciale avond voor de ouderen van Helenaveen. De optredende artiesten zijn meestal dezelfde die ook op de Zittingsavond optreden. Een loterij wordt opgezet en daarnaast begint sponsoring een steeds grotere rol te spelen in de financiële opzet van het hele carnavalsgebeuren.

 

1983

Verscholen in een groot muziekinstrument komt Prins Theo II (Theo Wijnen) de zaal binnen. Het prinsenpaar wordt gehuld in nieuwe capes, welke geschonken zijn door een inwoner van Helenaveen. Ook de Raad van Elf kan zich in nieuwe, zelf gemaakte kostuums presenteren.

Johan Lagarde wordt benoemd tot Erelid van de vereniging.

 

1984

Uit een grote carnavalsmuts komt Prins Piet I (Piet Geurts van Kessel) tevoorschijn. Ook Prins Piet raakt zijn scepter kwijt. Hij opent hiervoor zelfs een crisiscentrum. Tijdens de carnavalsoptocht wordt de nieuwe prinsenwagen aan het publiek getoond. Deze wagen wordt trouwens nog steeds gebruikt. 

 

Het carnavalsprogramma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 21 januari: prinsenbal

Zondag 22 januari: bezoek aan de horeca met de nieuwe prins

Zondag 29 januari: receptie prins

Zaterdag 11 februari: bezoek aan manege "De Lage Brug"

Zaterdag 25 februari: zittingsavond

Vrijdag 2 maart: carnaval op school, carnaval voor de ouderen

Zaterdag 3 maart: sleutel afhalen in Deurne, H. mis, openingsbal

Zondag 4 maart: jeugdmiddag met "Mini-Klets"

Maandag 5 maart: gehuwdenbal

Dinsdag 6 maart: optocht en aansluitend sluitingsbal

 

1985

Tijdens het prinsenbal stapt Henk Schulte uit een zotskap, die door Vorst Leo op het podium is getakeld. Bij zijn afscheid als Prins Henk II schenkt Henk Schulte een door hem gemaakt nieuwe scepter. De Prinsen van het Peelpluimenrijk hebben de jaren daarvoor met 5 verschillende scepters gezwaaid. Kees van Teeffelen wordt benoemd tot Erelid van carnavalsvereniging De Peelpluimen. 

 

1986

Teunis Kastelijn (in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur) wordt door de Helenaveense bevolking gekozen tot Prins Teunis I. Tijdens de zittingsavonden treden de Jeanne d'Arc dancers voor de eerste keer op. Uit deze groep werden de jaren daarna de dansmarietjes gekozen. Tegenwoordig worden twee meisjes uit groep 7 van de basisschool door loting gekozen. In november 1986 worden de welkomstborden, die nu nog elk jaar aan de invalswegen geplaatst worden, onthuld tijdens het openingsbal. Deze borden worden gemaakt door Leo Arts. 

 

1987

Nadat hij al elf jaar deel uit maakt van de Raad van Elf wordt Wil Jonker in 1987 de 27ste prins van Helenaveen en regeert als Prins Wil I over het Peelpluimenrijk.

 

1988

Op mysterieuze wijze blijkt het vaandel verdwenen te zijn. Met een noodvaandel, gemaakt door enkele hofdames samen met Henk Schulte, moet Prins Roel de Eerste (Roel Hoeben) in Deurne op het gemeentehuis verschijnen.

 

1989

Na jarenlang voorzitter te zijn geweest van de carnavalsvereniging wordt Jan Philipsen in 1989 Prins Jan de Vijfde met z'n lijfspreuk "Maak veel leut en plezier en blijf met carnaval gezellig hier". Leo Arts heeft het voorzitterschap inmiddels overgenomen. De hofdames en Henk Schulte maken dat jaar een nieuw vaandel. In dit jaar kiezen de kinderen van groep 8 van de basisschool voor de eerste keer uit hun midden een Jeugdprins en Prinses. Ze versieren zelf ook een boog en zo langzamerhand wordt de Prinsenwagen te klein.

 

1990

André Luijten wordt uitgeroepen tot Prins André I van de Peelpluimen en hanteert de lijfspreuk: "Gooi er de beuk maar in, want in carnaval 1990 had iedereen wel zin". Het gebeuren rondom de Jeugdprins en Prinses wordt verder uitgewerkt door de carnavalsvereniging en de school. Er komt een stemming door alle kinderen van de basisschool en Jeugdprins Bart (Gommans) en Jeugdprinses Kim (Salentijn) krijgen ook kleding, passend bij hun functie en nemen deel aan de Kindermiddag. Ook wordt voor het eerst een jaarlijks terugkerende wedstrijd gehouden voor de mooiste raamversiering. Jan Philipsen wordt benoemd tot Erelid.

 

1991

Prins Gerard I (Gerard Koopmans) regeert over het Peelpluimenrijk onder het motto: "In het Peelpluimenrijk is het zo fijn, omdat we carnaval vieren met groot en klein". Jeugdprins is Frank (Rooijakkers) en Prinses wordt Miranda (van Teeffelen). Voor het eerst worden er 2 zittingsavonden gehouden; op vrijdag en zaterdag.

 

1992

Prins Jan VI (Jan van Cauwenberghe) regeert met zijn lijfspreuk: "Doe wat en alles komt goed". Hij komt tijdens het prinsenbal onder een grote carnavalsmuts te voorschijn. Bij de jeugd regeert jeugdprins Jeroen (Luyten) en Prinses Hilke (van der Zwaan).

Op 27, 28 en 29 november wordt het 33-jarig bestaan van Carnavalsvereniging de Peelpluimen gevierd met een receptie en optredens van de New Four, Rowwen Hèze en Boemerang, en een reünie van alle inwoners en oud-inwoners van het Peelpluimenrijk. Tijdens de receptie zijn vrijwel alle oud-prinsen aanwezig en dus wordt er ook een bok geregeld en in de rij gezet (in seizoen 1966-1967 had Helenaveen namelijk geen prins). Na afloop van de receptie wordt de bok weer snel teruggebracht naar de eigenaar. Enkele leden van carnavalsvereniging De Pottenbakkers uit Deurne-Zeilberg willen echter wel een "Helenaveense Prins" kopen. Maar eenmaal in de wei terug is het natuurlijk weer een gewone bok. Het Zeilbergse gezelschap biedt desondanks toch behoorlijk veel geld, zodat ze de bok toch meekrijgen. Met de bok in hun midden vertrekken ze per taxi huiswaarts. Ze hebben echter niet gerekend op de grote rekening van het taxibedrijf achteraf. De taxi stonk namelijk na de rit behoorlijk naar de bok. De taxi is enkele weken buiten bedrijf geweest door de reuk en moest helemaal gereinigd worden!!

 

1993

Prins Eric I (Eric van Esseveldt) regeert over het Peelpluimenrijk onder het motto: "In het Peelpluimenrijk zal het ons bevallen, als we carnaval vieren met z'n allen". Bij de jeugd regeert Jeugdprins Teun (Oosterveen) en Prinses Kim (van Grunsven). Tijdens de receptie van Prins Eric steken leden van carnavalsvereniging De Pottenbakkers uit Zeilberg de draak met het feit dat zij "unne Helenaveense prins" gekocht en meegenomen hebben naar Zeilberg; "alleen jammer dat er geen Raad van Elf bij zat". Dit laten de Peelpluimen zich geen twee keer zeggen en tijdens de receptie van de Zeilbergse prins krijgt deze elf geitjes, die de prinselijke bok gezelschap konden gaan houden.

Vanaf april neemt Roel Hoeben het voorzitterschap over van Leo Arts.

 

1994

Vorst Theo (Wijnen) heeft inmiddels de taken van zijn voorganger Vorst Leo overgenomen. Het motto van Prins Peter I (Peter van de Zwaan) is "Met zoveel plezier en genot, kan carnaval in de Peel niet meer kapot". Bij de jeugd wordt jeugdprins Dirk (Verberne) prinses Krista (Luyten) gekozen.

 

1995

Prins Piet II (Piet Brouwers) wordt tijdens het prinsenbal in gemeenschapshuis De Gouden Helm onthuld. De jeugd viert carnaval onder aanvoering van jeugdprins Bart (Jonker) en prinses Inge (van Horen).

Na jaren krijgt Helenaveen zijn eigen carnavalsschlagers. Op de zittingsavonden brengt het trio W.A.K., de nummers "ongeleufluk" en "De Raad van Elf" ten gehore.

 

1996

Vrachtwagenchauffeur Prins Huub I (Huub Joosten) wordt uitgekozen tot prins carnaval in het Peelpluimenrijk. Zijn strijdkreet luidt: "Met carnaval geen kilometers, maar los die veters!". Jeugdprins is Willem (van der Zwaan) en prinses Eveline (Kluytmans).

Tijdens de zittingsavonden laat het kwartet W.A.K.A., bestaande uit Martien Wijnands, Antonio Arts, Peter Kluytmans en Astrid Brouwers de carnavalsliedjes "Morgen kom ik wir" en "Huubke". Vooral het laatste nummer slaat in bij het carnavalspubliek en gaat over Huubke, d'n ezel van 't café.

 

1997

In 1997 regeert Prins Martien II (Wijnands) over het Peelpluimenrijk. Hij stelt heel duidelijk: "Mi de carnaval hé de Prins gelijk: we willen gin watter over ons Peelpluimenrijk". Over de jeugd regeert jeugdprins Gijs (Ottenheim) en Prinses Nelleke (Oosterveen).

Prins Martien, in het dagelijks leven bakker en in het weekend drummer in een orkest, zingt tijdens de zittingsavonden het nummer "De Prins". Samen met Prinses Tiny brengt hij het duet "Vandaag" ten gehore.

 

1998

Tijdens het prinsenbal is de 31-jarige René van Horen, zelfstandig ondernemer met een elektrobedrijf, als 38ste prins uitgeroepen. De prins is van plan "er dit jaar niet met 220, maar met 380 Volt tegenaan te gaan, zodat voor de Peelpluimen de vonken er vanaf zullen slaan". Prins René I regeert over het Peelpluimenrijk samen met jeugdprins Twan (Honings) en prinses Sanne (Kastelijn). Martien Wijnands neemt de taak van Vorst der Peelpluimen over van Theo Wijnen.

 

1999

Onder het motto "Laat de champignons maar groeien, wij gaan ons met carnaval bemoeien" regeert Prins Rinus I in 1999 over het Peelpluimenrijk. Rinus Crommentuijn is in het dagelijks leven namelijk vrachtwagenchauffeur bij een champignoncompostbedrijf. Bij de jeugd regeert jeugdprins Vincent (Janssen) en prinses Vera (Verberne).

 

2000

Tijdens het prinsenbal presenteert de bijna geheel vernieuwde Raad van Elf hun nieuwe outfit. Daarna komt Prins Marius I (Marius Louwers) uit een kist tevoorschijn. Ook het prinsenpaar wordt in een nieuwe rode cape gehuld. En met zijn lijfspreuk "Dees carnaval wordt me dur inne, dus nie afwachten maar beginnen", wordt Marius de eerste Prins van het nieuwe millennium. Ook de jeugd kiest hun eigen prinselijk paar: Jeugdprins Han (Verberne) en Prinses Karlijn (van der Zwaan).

Elk jaar vindt op zaterdagmiddag met carnaval de sleuteloverdracht plaats op het gemeentehuis in Deurne. In 2000 krijgt de overdracht een bijzondere Peels tintje. Voor het eerst moet carnavalsvereniging De Peelpluimen het woord doen namens alle carnavalsverenigingen van de gemeente. Dit neemt Vorst Martien voor zijn rekening. Doordat de gemeente Deurne tijdelijk zonder burgemeester zit, vindt de overdracht plaats door de loco-burgemeester, wethouder Piet Krekels, afkomstig uit Helenaveen. Het is dus een echt Peels onderonsje.

 

2001

De 33-jarige vrachtwagenchauffeur Wyno Vermeulen komt tijdens het prinsenbal op 7 januari uit een grote doos tevoorschijn. Hij regeert dat jaar als Prins Wyno I over het Peelpluimenrijk onder het motto: "Carnaval vieren in de Peel is hartstikke fijn, daarom ben ik trots unne Peelpluim te zijn". De leerlingen van de basisschool kiezen de 11-jarige Mario (van Grunsven) en de eveneens 11-jarige Ellen (Honings) tot jeugdprins en -prinses.

 

2002

Tijdens het prinsenbal op zondagmiddag 6 januari 2002 worden de aanwijzingen voor een nieuwe prins gegeven in de vorm van een quiz. Uit de "winnaars" kwam als 42e Prins der Peelpluimen de 55-jarige Huub Hermans voor de dag. Met zijn lijfspreuk "In ut Peelpluimenrijk rakt niemand verkouwe as we Carnaval vieren mi opgestropte mouwe" regeerde de oud-kastelein als Prins Huub II. Tot jeugdprins en -prinses worden gekozen Prins Jarno (van der Zwaan) en Prinses Melanie (Wijnands), beiden leerlingen van groep 8 van de basisschool.

 

2003

Op zondagmiddag 5 januari wordt door Vorst Martien op carnavaleske wijze de jeugdprins en -prinses aan het Peelpluimenrijk voorgesteld. In een kinderbox en onder begeleiding van de Babysitterboogie komen de 12-jarige Bart van der Zwaan en de 11-jarige Daisy van Grunsven uit de pyama en van achter het masker vandaan om als jeugdprinsenpaar de Peelpluimpjes en Peelpluimerinnekes voor te gaan tijdens carnaval 2003. Een uurtje later wordt na het voorlezen van elf aanwijzingen vanuit zijn werk als ober de 31-jarige Sylvian Koopmans aan het publiek voorgesteld als Prins Sylvian de Eerste. Sylvian was van 1990 tot 1993 al lid van de Raad van Elf. Sylvian's vader was prins in 1991, de vader van Prinses Sandra was prins in 1992. De lijfspreuk, waarmee Prins Sylvian over de Peelpluimrijk zal regeren luidt als volgt: "Druk, druk druk, mer de brengt ons mi de carnaval bij de Peelpluimen niet van ons stuk".

Na enkele jaren geen carnavalsschlager gehad te hebben, komt Vorst Martien tijdens de zittingsavonden onder andere met het nummer "150 Joar".

In november bestaat carnavalsvereniging De Peelpluimen 4 x 11 jaar. Dit wordt groots gevierd met o.a. een  Hollandse avond ("Mooi was die tijd") die meer dan bezoekers trekt dan Helenaveen inwoners rijk is.

 

2004

Op zondag 3 januari wordt tijden het prinsenbal prins Jan VII voorgesteld aan het publiek als nieuwe prins. Zijn lijfspreuk is "Als 44e prins aan de top, zetten wij de hele Peel op z'n kop". Hoewel Jan Bakker in het dagelijks leven komkommers teelt, blijkt al snel dat zijn lievelingsmaal shoarma is. Het jeugdprinsenpaar worden Prins Robin (Brouwers) en jeugdprinses Michelle (Swinkels) geïnstalleerd.

Na jaren hotel-café In d'Ouwe Peel als residientie te hebben gehad, hebben de Peelpluimen sinds dit jaar café 't Kroegske als nieuwe residentie. In deze nieuwe residentie gaat Prins Jan VII voor Prinses Cindy (van de Heuvel) op carnavalsdinsdag op de knieën en vraagt hij haar ten huwelijk. Dit tot groot genoegen van de Prinses en alle aanwezigen (waaronder ouders en a.s. schoonouders). 

 

2005

Zondagmiddag 2 januari worden alle leerlingen van groep 8 op het podium geroepen met hun mobieltjes, waarna bij Jeugdprins Mike (Jonker) en Jeugdprinses Simone (Nooijen) de telefoon gaat. Om 16.11 wordt een groot vuurwerkpakket aangestoken waar Prins Rogér I en Prinses Inge uit te voorschijn komen. Rogér Maessen, door vrienden ook wel Buck genoemd (naar de sf-serie over Buck Rogers), regeert met de spreuk "We draaien en frezen met Buck naar de top, dus niet afwachten maar gas erop!" Tijdens dit seizoen gaan de Peelpluimen ook "online" met een website.

 

2006

Tijdens het prinsenbal op zondag 8 januari zijn de spanningen weer hoog gespannen. Na een spectaculaire show, verzorgd door Magic Serge en zijn assistente Manon, werden Jeugdprins Michiel I (van der Werf) en Jeugdprinses Malou (Hoogendoorn) te voorschijn getoverd als de nieuwe heersers over de Peelpluimkes en Peelpluimerinnekes. Later op de middag komen sneeuwwitje en haar dwergen het podium op, waar onder de jurk van sneeuwwitje Prins Kees III (Kees Crommentuijn) als 7e dwerg te voorschijn komt. Sinds lang weer een vrijgezelle prins. Hij regeert dan ook met de spreuk:"Ik zal di joar iedere Peelpluim wel eens leere, hoe makkelijk het is zonder Prinses te regere!" Tijdens de carnaval wordt Kees van Grunsven geëerd met een onderscheiding van de vereniging en een serenade door Bob en Adje (Wyno Vermeulen en Martien Wijnands) in verband met zijn 33-jarig lidmaatschap bij de vereniging.

 

2007

Na een ritje op het podium op een skelter met grote maskers op, blijken de bestuurders Jeugdprins Frank II (Derks) en Jeugdprinses Anouk (Swinkels) te zijn. Omstreeks 17.11 Michiel Penninx uitgeroepen tot Prins Michiel I, de 47e prins van de Peelpluimen. Op het podium stond een levensechte koe, waar Michiel I uit werd geboren. Michiel I, blauwebessenteler van beroep, wordt hierbij gesteund door Prinses Petra. Prins Michiel I regeert met de spreuk: "Mi dees daag, gin gezeur of gedonder, We goan dur vur, ut is dur op of dur onder!". Als toetje op dit seizoen wordt een zeer bijzonder bezoek gebracht aan de carnavalsvereniging van Boerdonk, de geboorteplaats van Prins Michiel, waar wij worden verwelkomd door de Raad van half 11.

 

2008

Dit seizoen is het erg vroeg carnaval (2 t/m 5 februari). Daarom wordt de nieuwe Prins al op 11 november 2007 bekend gemaakt. Allereerst bleek dat Sinterklaas en Zwarte Piet al wat geschenken naar het Peelpluimenrijk had gestuurd en achtergelaten.Uit een van de vele cadeaus die op het podium stonden kwamen de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses te voorschijn: Jeugdprins Bas (Crommentuyn) en Jeugdprinses Saskia (Nieuweling). Later werd op deze middag Prins Michiel I in de Metamorfose Machine gevoerd. Na een minuut van licht, rook en veel kabaal knalde de nieuwe heerser van het Peelpluimenrijk uit de dampende machine: Prins Wim II (Wim van der Zwaan), in het dagelijks leven productiemanager bij Scheuten Glasgroep, en Prinses Petra. Hij regeert met de toepasselijke spreuk: "Kort maar krachtig, Carnaval 2008 wordt prachtig!". Prins Wim II komt van buiten de vereniging. In dit seizoen wordt ook de Oud-Prinsengarde opgericht. Na dit seizoen wordt Rogér Maessen voorzitter, als opvolger van Roel Hoeben (al sinds 1993 voorzitter). 

 

2009

Multimedia was het sleutelwoord dit jaar. Net als de renovatie van de Oude Peelstraat en aanliggende pleinen. Tijdens het prinsenbal, volgens traditie weer op de 1e zondag van januari, werd door middel van een zoekmachine op de laptop gezocht naar een nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses. Dit bleken Marco van Grunsven en Nandi Janssen te zijn. Een uur later werd de zoektocht naar de grote Prins gestart, waarbij op een beamer een zoektocht langs diverse kanshebbers voor de titel te zien was. Uiteindelijk werd echter in de bosjes aan de Sevenumseweg een aap gevangen die dan maar als Prins moest fungeren. Nadat deze aap op het podium werd gesjouwd bleek dat hierin Prins Joep II (van Cauwenberghe) schuil hield. Joep is bouwkundig tekenaar en vrijgezel. Prins Joep II regeerde met de spreuk: "Opengebroken straten en kapotte wegen, een echte Peelpluim houden ze met dees daag tóch nie tegen!" De optocht liep dit jaar dan ook via een onverharde Oude Peelstraat. 

 

2010

Dit is het jaar van de 50e Prins der Peelpluimen. Op het podium van dorpscentrum De Gouden Helm had Vorst Kees een groot wit doek geplaatst waar achter drie personen stonden. Door middel van elf aanwijzingen te geven werd duidelijk dat Willem Verhees zich de 50e Prins van De Peelpluimen mocht noemen. Prins Willem I heeft samen met Prinses Marjan een vleesvarkens- en grondverzetbedrijf. Prins Willem I regeert met de spreuk: "We zetten de kraan in de schop en de Peel op z’n kop!". Helenaveen was in 2009 als groenste dorp verkozen. Het podium was dan ook helemaal groen aangekleed aangezien toen uit twee GFT-containers Jeugdprins Lars Cornelissen (12 jaar) en Jeugdprinses Maartje Hoogendoorn te voorschijn kwamen. Grote domper op de feestvreugde was dit jaar de inbraak bij Prins Willem I tijdens de Avond voor de Ouderen.

 

2011

Op zondagmiddag 2 januari 2011 was het dan zover: Op het podium had Vorst Kees een grote oliebol geplaatst waar de 51e Prins der Peelpluimen zich in bevond. Doormiddel van 11 aanwijzingen te geven werd het duidelijk dat Johnny de Bijl zich 51e Prins der Peelpluimen mag noemen. Johnny is van beroep CNC-draaier. Anja is begeleid al jaren de dansmarietjes.  Prins Johnny I regeert met de lijfspreuk: "Wij knallen in het Peelpluimenrijk door deze Carnavalstijd, want wij houden van hossen, springen en gezelligheid!". Jeugdprins werd Justin Janssen. Jeugdprinses werd Emma van Horen. Groot verdriet was er toen bleek dat na de carnaval hofdame Ans Hermans ongeneeslijk ziek werd. Ans overleed op 12 mei 2011 op 59-jarige leeftijd.

 

2012

Dit seizoen werd de Prins onthuld in Restaurant De Wissel. Na een introductie film van "Pirates of The Caribean" en 11 aanwijzingen van Captain Kees "Jack Sparrow" Crommentuijn werd Prins Teun I (Kastelijn)  als de 52 Prins der Peelpluimen. Teun is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur.Samen met Prinses Betsy regeren zij met de spreuk: "Nie sturen, nie sjouwen, Dees carnaval gaan wij een feestje bouwen!"

Als Jeugdprinsenpaar werden Edwin Arts en Britt Boerenkamp onthuld. Zij gaan dit seizoen bij de jeugd voorop met als motto "Iedereen gaat dit jaar met ons carnavallen, Deze keer wordt het echt knallen!". Tijdens de miniklets krijgt Jeugdprins Edwin een nieuwe scepter overhandigd. De nieuwe jeugdscepter is een kleine versie van de grote Peelpluimenscepter en is gemaakt door Roy Luyten.

In november van dit jaar verhuizen de Peelpluimen van Café 't Kroegske naar Café De Halte. Op 11 november wordt daar het nieuwe residentiebord onthuld.

 

2013

In het mooie huiskamerdecor van 't Peeltoneel in de Gouden Helm is assepoester (op 11 november 2012) op zoek naar haar Prins. Uiteindelijk blijkt onder de muziek "Ik ben als Brabander geboren" Wout Rovers de 53e Prins der Peelpluimen te zijn. Hij regeert samen met Prinses Susanne met de spreuk "Met Prinses Susanne en Prins Wout, vieren de Peelpluimen Carnaval in ut graut!" Alhoewel Prins Wout net over de provinciale grens in Evertsoord woont, is hij met zijn gezin sterk verbonden met Helenaveen en het Peelpluimenrijk. TV-zender L1 vond het zo bijzonder dat hierdoor twee Prinsen in één dorp van 200 inwoners waren, dat Prins Wout I werd uitgenodigd voor een TV-programma. Beide Prinsen spreken echter wel geen woord Limburgs..... Prins Wout en Prinses Susanne worden bijgestaan door Jeugdprins Bart Crommentuijn en Jeugdprinses Kaylyn Martens.  Zij regeren met de spreuk: "Deze carnaval wordt me d’r een, Met alle peelpluimen om ons heen!".

Ook werd dit jaar de 33e optocht gehouden. De nieuwe Prinsenwagen stopte hierbij nog speciaal voor oud-voorzitter en optochtcommissielid Roel Hoeben, welke kort daarvoor ongeneeslijk ziek is geworden. In oktober van dit jaar overleed hij.

 

2014

In een idyllisch Peellandschap, net als in 1978 wordt Rob van Teeffelen, zoon van Prins Kees I, uitgeroepen tot heerser over het Peelpluimenrijk. Als vrijgezel regeert hij over het Peelpluim met de spreuk: "Stop….en door Carnaval 2014 daar ga ik helemaal voor!!!!". Rob werkt bij Heno Trans als vrachtwagenchauffeur. Naast de reguliere prinsenboog werd het huis van Prins Rob versierd met een enorme muur van Bavariakratten, wat natuurlijk ook heel toepasselijk is bij de eerste Prins uit de "Bavariawijk".  Rob werd bijgestaan door Freek van Teeffelen en Laura Arts als jeugdprinsenpaar. Zij regeerden met de spreuk "Met de Carnaval in Maart, zetten wij het Peelpluimenrijk op de Kaart !!!!" 

Op vrijdag 21 november ging het 55-jarig jublieumweekend van start met een goedbezochte receptie. Ook waren er ruim 40 ex-prinsen aanwezig, alsook de meeste jeugdprinsen en jeugdprinsessen. De tentoonstelling met historische attributen en krantenknipsels trok ook veel bekijks. Het verrassingsfilmpje van Van Alles Wa was ook heel leuk. In een volle tent (850 bezoekers) zorgden de Schintaler op zaterdag voor een Limburgs feest. Zondag was de dag van jong & oud met het Streufmatinee.

 

2015

Allereerst werd afscheid genomen van raadslid Huub Hermans en bestuurslid Martien Wijnands, waarbij Martien werd benoemd tot erelid van de vereniging. Aansluitend werd tijdens een komische en licht pikante act afscheid genomen van Prins Rob I en werd hij opgenomen in de Prinsengarde. Hij vertrok uiteindelijk met de vlam in de pijp van zijn Scania van Henotrans naar andere oorden.
Na het tonen van de nieuwe outfit van de Peelpluimen, vormden de dansmarietjes de opmaat voor de heersers van het nieuwe seizoen. De dansmarietjes zetten een prachtige dans neer op de klanken van de Shannonsong. Doordat dit jaar ook groep 6 meedoet, is de groep extra groot. Uiteindelijk bleek achter het collagebord van alle Jeugdprinsenparen uit de historie Joris Berkers (Jeugdprins Joris I) en Jeugdprinses Veerle van Cauwenberghe te schuilen. Zij regeren met de spreuk: We vieren het 55-jarig bestaan; dus gaan we er vol gas tegenaan!

Na een daverende lichtshow met muziek van Armin van Buuren en Martin Garrix werd Christian Maessen uitgeroepen tot Prins Christian I van de Peelpluimen. Hij zal samen met Prinses Ellen (Jonker) regeren in dit jubileumjaar met de lijfspreuk: Lach, geniet, spring en hos; Di jubileumjoar goan we in 't Peelpluimenrijk helemoal los!

Op 7 november werd samen met muziekvereniging Wilona "Concert met een Pluim" georganiseerd. Hierbij verzorgde de carnavalsvereniging diverse carnavalsacts.

2016

Onder de muzikale begeleiding van wijlen Herman Brood het bekendmaken van de Jeugdprins. Na een elftal aanwijzingen kwamen uit het schilderij van onze eigen Astense Herman Joop Jeugdprins Dirk Rovers en Jeugdprinses Puck van Calis te voorschijn. Jeugdprins Dirk II en Jeugdprinses Puck regeren met de spreuk: "Carnaval 2016 kan niet meer stuk, met Prins Dirk II en Prinses Puck". Na een introductiefilmpje van FIFA-president Sepp Blatter, werd het balletje door Prins Christian doorgegeven aan Pieter en Veronique. Zij regeerden samen in het Peelpluimenrijk met de spreuk "Wij houwe van een schôn fisje, al ben ik nie zo van ut gehos; met als unne echte Peelpluim ben ik gewoon 5 daag de klos!". Pieter heeft een eigen montagebedrijf.

Omdat Prins Pieter I normaliter zelf de tractor rijdt voor de prinsenwagen, werd de prijsvraag "Wie tekt de kar?" uitgeschreven. "Want.….een echte vent rijdt op een Fendt!!!" 

Op carnavalszaterdag was de 11e en laatste uitreiking van de Bob-bob-bob-op-z'n-kantje-Troffeee aan drijvende kracht Johnny de Bijl.

 

Bron: CD-ROM "150 jaar Helenaveen" 2003 / Archief CV "De Peelpluimen"

 

 

   

 

 

© 2005-2023 CV De Peelpluimen